09 Oktober 2020
Noach – man van Gods nieuwe begin
Noach – man van Gods nieuwe begin

Toen ging Noach uit …

— Genesis 8:18

Alles bij elkaar opgeteld, heeft Noach met zijn gezin en alle dieren maar liefst een jaar en twintig dagen in de ark doorgebracht! Onvoorstelbaar, hoe God dat mogelijk maakte! Door een raaf en een duif kwam Noach te weten dat de wateren weggevloeid waren en dat God een nieuw begin met de aarde gemaakt had. Toen Noach het dak openmaakte, zag hij vanaf de bergtop naar beneden de nieuwe droge aarde. Toen kwam de dag, dat God de deur openmaakte en ze er allemaal uit gingen, de berg af naar de vlakte. Moet je indenken: acht mensen met een groep dieren op een vernieuwde aarde, waar totaal geen andere mensen en dieren meer waren! En niets was meer te herkennen van een jaar geleden. God maakte in hen echt een nieuw begin met de mensheid en sprak dat plechtig en zegenend uit (vers 17). En weet je, hoe Noach toen een nieuw begin maakte? Hij bouwde een altaar voor Jahweh en offerde reine dieren. Een intense belijdenis, dat het met hem niet beter zou gaan dan al die verdelgde mensen, maar dat hij geloofde en hoopte op Gods genade alleen. Laat dat ook jouw belijdenis, gebed en geloof zijn bij elk nieuw begin dat God met jou maakt!               

Jaco Cabaret

Door Jaco Cabaret

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl