10 Oktober 2020
Noach – man van eigen zonden
Noach – man van eigen zonden

En hij dronk van die wijn en werd dronken.

— Genesis 9:21

Dat is nou toch jammer zeg! Krijgen we nog een klein stukje over Noachs leven, en dan gaat het precies mis! Het klopt helemaal niet met het beeld dat we van deze stille held in geloofs-gehoorzaamheid hadden. Dat beeld valt nu om. Dat is toch niet goed uit te leggen? Nou, nee, inderdaad, dronkenschap is niet uit te leggen. Toen niet en nu niet. Het maakt meer kapot dan je lief is! Het was aanleiding voor de ondergang van maar liefst een derde van Noachs nakomelingen! Het onderstreept dan ook echt waar we de week mee begonnen: Noach – man van Gods genade! Op een zwak moment ging het mis en lag hij naakt zijn roes uit te slapen. Zoon Cham maakte hem  belachelijk, maar Sem en Jafeth gingen uiterst respectvol met hun vader om. Niet eerder kregen we woorden van Noach, nu wel. Profetische woorden over zijn nakomelingen tot in verre eeuwen. Met een schreeuw van hoop en troost: Gezegend zij Jahweh, de God van Sem! Vanwege de komst van de Zaligmaker! En dan begrijpen we nog iets meer van de diepe betekenis van Noachs naam: troost / rust. In de Heere Jezus! Kom hierheen tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven! (Matth.11:28)    

Jaco Cabaret

Door Jaco Cabaret

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl