17 Oktober 2020
Weg terug
Weg terug

Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven

— Johannes 14 : 6

Zit je op de verkeerde weg? Er is een weg terug!! Die weg bestaat in een aantal dingen niet doen. Maar het bestaat ook in dingen wel doen: je hart aan de Heere geven. En daarom draait het! Als je goed telt, gebruikt Salomo het woord hart 73 keer in zijn Spreuken. Het hart is dus heel bepalend! Wat wij doen, zeggen, denken, verlangen: dat komt uit ons hart. Daarom zegt hij: Mijn zoon, geef Mij uw hart.

Wie je ook bent, hoe je leven er ook uitziet, als je je hart nog nooit aan de Heere gegeven hebt, dan ben je echt op de verkeerde weg. Als je niet op God gericht bent, dan zijn Gods geboden een zwaar juk. Dat geeft verzet. Maar als je hart voor de Heere is, dan is dat heel anders. Je hart weggeven betekent dat de Heere het echt voor het zeggen heeft in je leven. Dan ben je niet meer het eigendom van jezelf maar het eigendom van Jezus Christus. HIJ IS DE WEG!! Dat is de enige troost in leven en sterven. Dan kun je het leven door en aan het eind van je levensweg mag je ingaan in de eeuwige heerlijkheid. Eeuwig leven.Dat wordt zichtbaar in je leven. Anderen gaan dat aan jou merken. Denk niet dat je daarmee punten scoort. Nee, reken maar op tegenstand. Je moet tegen de stroom in en dat is moeilijk. Dan word je kruisdrager. Dat zegt de Heere Jezus ook. Een kruis is niet aangenaam. Maar als je Gods nabijheid ervaart, dat is het kruis licht en Zijn juk zacht.  Daar kan niets in deze wereld tegenop.

 

Ds. D.W. Tuinier

Door Ds. D.W. Tuinier

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl