16 Oktober 2020
Goede weg
Goede weg

Mijn zoon, geef mij uw hart…

— Spreuken 23 : 26a

Richt je hart op de weg. Richt je hart op de goede weg! Pas op: er zijn veel gevaren op die weg. Kuilen, putten, afgronden. Salomo weet dat. En daarom waarschuwt hij ons. Je kunt dat lezen in Spreuken 23. Ik noem er vier:1.Overdaad! Er maar op los leven: lekker genieten: Zijt niet onder de vleesvreters en wijnzuipers, want een zuiper en vraat zal arm worden en de sluimering doet verscheurde klederen dragen (20) Een waarschuwing voor de consumptiementaliteit.2.Voor seks! Wat God als een goede gave in de Schepping heeft gegeven, wordt op een zondige manier misbruikt. Zondige seks, dat besmet je ziel, het verstrikt je. Want een hoer is een diepe gracht en een vreemde vrouw is een enge put, ook liert zij als een rover en zij vermenigvuldigt de trouwelozen onder mensen (27,28)3.Alcoholisme. Bij degenen die bij de wijn vertoeven, bij degenen die komen om gemengde drank na te zoeken. In zijn einde zal bij als een slang bijten en steken als een adder (30, 32) Verslaafdheid. En dan is de Bijbel  heel concreet! We kunnen hier ook denken aan verdovende middelen. Een roes …  en daarna: door een adder gestoken worden. Het maakt je kapot!4.Onverschilligheid en roekeloosheid.  Salomo spreekt over slapen in het hart van de zee en in het opperste van de mast (34) Hier moet je denken aan bravoure, wat kan mij het schelen?Vier enorme gevaren op de weg: seks, drank, consumptie en bravoure. Deze risico’s zijn zo dichtbij. Het probleem is: dit zit niet buiten je, maar in je. Maar als Jezus jou roept Volg Mij,  dan is het gebeurd. Net als bij Levi.

 

Ds. D.W. Tuinier

Door Ds. D.W. Tuinier

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl