06 Oktober 2020
Noach – man van Gods oordeel
Noach – man van Gods oordeel

Daarom zei God tot Noach: … Ik zal hen met de aarde verderven.

— Genesis 6:13

De maat is vol! Bij God! Ja, dat het bar en boos was om hem heen, dat zag en ervoer Noach uiteraard ook wel. Veel geweld, haat, aanslagen … het lijkt 2018 wel. Het was angstig en bedreigend, ook richting hem en zijn gezin. De aarde was vervuld met wrevel. Maar dat de maat nu echt vól was bij God … Dat diezelfde ogen van liefde en genade nu echt alléén nog maar verdorvenheid bij de mensen zagen (vers 12) … daar lag Noach wakker van. En nu nam God hem in vertrouwen, en zei dat Hij een streep trok. Er kwam een totale vernietiging van alles en iedereen, behalve … hem en zijn gezin! Onvoorstelbaar! Het kwam heel diep bij hem binnen, hij werd ‘bevreesd’ (Hebr.11:7). Het zette hem aan, om de mensen nog meer te gaan waarschuwen. Hij gunde niemand de ondergang, ook zijn goddeloze, grove buurman niet. Wie weet, werden er nog mensen op tijd gered en gaven ze God de eer! Behalve een scheepsbouwer werd Noach een ‘prediker van de gerechtigheid’ (2Petr.2:5). Grijpt het rechtvaardige oordeel van God jou ook zo aan? De Heere Jezus is de Leraar tot de gerechtigheid! Hoor naar Hem en word behouden!

Jaco Cabaret

Door Jaco Cabaret

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl