07 Oktober 2020
Noach – man van Gods ark
Noach – man van Gods ark

Maak u een ark van goferhout …

— Genesis 6:14

God nam Noach in vertrouwen en maakte ook een speciale verbinding met hem, om hem te behouden (vers 18). Wát een genade! Jazeker … ben je er wel bewust van dat de Heere diezelfde genadige verbinding ook met jou gemaakt heeft in de heilige doop? Hoe leef je daarmee? Noach kreeg er een bijzondere opdracht bij, om een reusachtige houten kist te maken. Zó groot, dat Noach en zijn gezin en heel veel dieren er maanden, ja wel een jaar in konden overleven. Dit werd het enige middel om behouden te worden, als Gods toorn zou uitgegoten worden in de watervloed. God gaf nauwkeurige aanwijzingen en Noach ging met zijn zonen aan het werk. Een reusachtig project, waar de reuzen vast grapjes over maakten. Een boot midden op het land, voel aan je hoofd man! En dan nog geen roeibootje ook, wat verwacht je nou! En dan legde Noach zijn gereedschap even neer, veegde het zweet van zijn hoofd en ging (s)preken over Gods oordeel en behoudenis door de ark. En dan werkte hij weer verder in wonderlijke geloofs-gehoorzaamheid (vers 22). Voor jouw behoudenis is de Ark Jezus Christus gegeven. Hij is door Gods oordeel heen gegaan en nu staat Zijn deur nog open om zondaren zalig te maken. Kom toch …   

Jaco Cabaret

Door Jaco Cabaret

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl