24 December 2020
Veilig
Veilig

… en men noemt Zijn Naam Sterke God.

— Jesaja 9:5

De Baby in de kribbe voor Wie de herders knielen, de Peuter Die de wijzen uit het oosten aanbidden, is de Sterke God. Machtig om satan te overwinnen – en dat deed Hij dan ook. Machtig om heel de wereldbevolking aan Zich te onderwerpen – zonder wapengeweld, door de verkondiging van het Evangelie. Machtig om je verzet tegen Zijn liefde te breken. Machtig om je ongeloof te overwinnen en al je bezwaren het zwijgen op te leggen. Kniel dan naast de herders en aanbid Hem dan met de wijzen.

Hij is machtig om je levenslang te beschermen te leiden en te verzorgen; ja, voor eeuwig te behouden. Als de Goede Herder zegt Hij:

Mijn schapen

- horen Mijn stem;

- en Ik ken ze;

- en zij volgen Mij;

- en Ik geef aan hen het eeuwige leven;

- en zij zullen niet verloren gaan in eeuwigheid;

- en niemand zal ze uit Mijn hand rukken.

 

Ds. W. Pieters

Door Ds. W. Pieters

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl