25 December 2020
Verzekerd
Verzekerd

… en men noemt Zijn Naam Vader der eeuwigheid.

— Jesaja 9:5

Jezus mag Eeuwige Vader heten (zoals de Naam ‘Vader der eeuwigheid’ betekent). Hij zorgt voor al Zijn ware discipelen zoals een goede vader voor zijn kinderen zorgt:

Geen vader sloeg met groter mededogen

Op teder kroost ooit zijn ontfermend’ ogen,

Dan Isrels HEER’ op ieder, die Hem vreest.

Hij troost als een Moeder en zorgt als een Vader. En dat zonder einde. Wij kunnen nooit zonder Zijn verzorgende liefde, maar we hoeven ook niet bang te zijn dat daaraan een einde komt. Daarom mag je Zijn woorden in Mattheüs 6 hierbij bedenken:

Wees niet bezorgd over ‘Wat zullen wij eten?’, of over ‘Wat zullen wij drinken?’, of over ‘Waarmee zullen wij ons kleden?’ (al deze dingen zoeken de heidenen). Want uw hemelse Vader weet, dat u al deze dingen nodig hebt. Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden.

Verzekerd van Zijn trouw en macht, Zijn wijsheid en liefde, mogen wij ons aan Hem overgeven, ons lichaam en onze ziel aan Hem toevertrouwen.

 

Ds. W. Pieters

Door Ds. W. Pieters

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl