31 December 2020
Simeon = verhoring
Simeon = verhoring

25 En ziet, er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon; en deze mens was rechtvaardig en godvrezende; verwachtende de vertroosting Israëls, en de Heilige Geest was op hem.
26 En hem was een Goddelijke openbaring gedaan door den Heiligen Geest, dat hij den dood niet zien zoude, eer hij den Christus des Heeren zou zien.
27 En hij kwam door den Geest in den tempel. En als de ouders het Kindeken Jezus inbrachten, om naar de gewoonte der wet met Hem te doen;
28 Zo nam hij Hetzelve in zijn armen, en loofde God, en zeide:
29 Nu laat Gij, Heere! Uw dienstknecht gaan in vrede naar Uw woord;
30 Want mijn ogen hebben Uw zaligheid gezien,
31 Die Gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken:
32 Een Licht tot verlichting der heidenen, en tot heerlijkheid van Uw volk Israël.

— Lukkas 2 : 25-32

Weet je wie ook in de tempel was tegelijk met Jozef, Maria en de Heere Jezus? Simeon. In vers 25 staat dat er een mens te Jeruzalem was, wiens naam was Simeon. Weet je wat deze naam betekent? Verhoring. Wat had Simeon intens naar Christus’ komst verlangd. Waarom? Hij had van God een openbaring gekregen, dat hij niet zou sterven, voor hij de Christus des Heere zou zien. En die verhoring is nu heel dichtbij. Hoe weten we dat Simeon de Heere Jezus verwachtte? Hier wordt Hij de vertroosting Israëls genoemd. En van Simeon staat dat hij rechtvaardig en godvrezend was en… de Heilige Geest was op hem. Wat een heerlijk getuigenis geeft God Zelf van Simeon. Wat zou de Heere van jou zeggen? Was jij ook zo verlangend naar Kerst, naar een ontmoeting met de Heere Jezus? Of liet het je onverschillig? Juist in deze moeilijke tijd, kan je wel eens moedeloos worden, toch is dat niet de juiste houding. Ook Simeon moest lang wachten, toch is de Heere gekomen, want Hij had het Zelf beloofd. En geleid door Gods Geest mag hij nu, in de tempel, Jezus zien. Ja, hij mag de Zaligmaker zelfs in de armen nemen. Dit moment is het tastbaar bewijs voor hem, voor jou en voor mij, voor Israël en de volken, dat Jezus in de wereld gekomen is. Dat is voor ons letterlijk niet meer mogelijk, maar toch kunnen we diezelfde blijdschap ervaren als we door Gods Woord de Heere Jezus mogen omhelzen. Al is Hij nu in de hemel, bij Zijn Vader, toch laat Hij Zich nog vinden, zoals Paulus in Romeinen zegt: ‘Nabij u is het Woord, in uw mond en in uw hart.’  We staan morgen stil bij de lofzang van Simeon en zullen zien dat Simeon kan sterven, want zijn ogen hebben de Zaligheid (Zaligmaker) gezien. En jij? Heb je Hem mogen zien door de tralies van het Woord. Dan kun je ook in vrede gaan naar Gods Woord.

B.S. van Groningen

Door B.S. van Groningen

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl