09 December 2021
Wegwijzer
Wegwijzer

Ik ben de Weg

— Johannes 14:6

Stel je eens voor: je bent op vakantie in de bergen, en je bent verdwaald geraakt. Je ziet wel waar je naar toe moet, maar tussen de berg waar jij loopt en de plaats waar je naar toe moet is een meters diep ravijn. Het is onmogelijk om in dat ravijn af te dalen, en naar de overkant te gaan. Dat zou je echt je leven kosten. Je loopt vertwijfeld verder, en opeens ontdek je in de verte een brug over het ravijn! Wat ben je blij, en je haast je daarom om zo snel mogelijk via die weg terug te keren. Als het gaat over onze verhouding tot God is er ook een  ravijn tussen God en ons hart. Omdat wij tegen God gezondigd hebben, en dat elke dag wéér doen. Hoe kunnen zondaren dan ooit met God verzoend worden? Hoe kan het ravijn tussen God en ons hart overbrugd worden? Jezus zegt in deze tekst: ‘Ik ben de Weg.’ Gods Zoon is naar de aarde gekomen om Mens te worden. Om de straf op de zonde te dragen, voor een ieder die in Hem gelooft. Wie schuld belijdend tot Hem vlucht, en leert vertrouwen op Zijn werk, ontvangt vergeving van zonden en vrede met God. Is het ook jouw nood dat er zo’n diep ravijn is tussen God en jou? Heb je misschien van alles geprobeerd om zelf een weg te vinden? Luister toch naar dit Woord. Jezus Christus is de (enige!) Weg naar vrede met God, ook voor jou.

Ds. G. Kater

Door Ds. G. Kater

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl