30 November 2021
De dankbaarheid van david afgewezen
De dankbaarheid van david afgewezen

4 Maar het gebeurde in denzelven nacht, dat het woord des HEEREN tot Nathan geschiedde, zeggende:
5 Ga en zeg tot Mijn knecht, tot David: Zo zegt de HEERE: Zoudt gij Mij een huis bouwen tot Mijn woning?
6 Want Ik heb in geen huis gewoond van dien dag af dat Ik de kinderen Israëls uit Egypte opvoerde, tot op dezen dag; maar Ik heb gewandeld in een tent en in een tabernakel.
7 Overal waar Ik met al de kinderen Israëls heb gewandeld, heb Ik wel een woord gesproken met één der stammen Israëls, dien Ik bevolen heb Mijn volk Israël te weiden, zeggende: Waarom bouwt gij Mij niet een cederen huis?

— 2 Samuel 7: 4-7

Gisteren hoorden we dat David zich wat schaamt (ik een mooi huis, de Heere in een tent). Hij wil iets gaan doen en de dominee (de profeet Nathan) zegt: “Doe maar, de Heere zal je zegenen”.Maar….

In die nacht zegt de Heere tegen Nathan: “Nathan, je moet naar David terug gaan. Je hebt wel gezegd, Nathan, dat David voor Mij iets mag gaan doen. En je hebt David wel de zegen van Mij gegeven… Maar, Nathan… daar had je toch eerst Mij om moeten vragen. Want, Nathan…. Je moet terug naar David en zeggen dat hij voor Mij GEEN huis mag bouwen…”.Ik denk dat Nathan heel verbaasd is. Wat is dat nu? David wil een tempel – een mooie kerk – voor de Heere gaan bouwen en dat mag niet! Hoezo niet? David is toch dankbaar en hij schaamt zich wat….! Laat hem toch die tempel bouwen. Wat is daar nu mis mee?Er is niets mis mee, om voor de Heere een tempel te bouwen of een mooie kerk. Als je dat graag wilt, om voor de Heere iets te doen uit de liefde van je hart. Alleen… jij wil dat voor de Heere doen. Dat is mooi! Maar ook dan geldt: Vraag aan de Heere wat Hij wil. Leven met de Heere is vragen naar wat Hij wil met mijn leven. Ook met de je dankbaarheid. Heere, wat wilt U dat ik doen zal! Dat is zo’n belangrijk gebed. Iedere dag van je leven en iedere dag weer opnieuw.De Heere zegt: David gaat voor Mij geen huis bouwen. Ook vers 7 moet je zo lezen: Welke stam ook de leiding in Israël heeft gehad, geen één stam heeft het bevel gekregen om een tempel te bouwen. Ook David niet. En daarom wijst de Heere de dankbaarheid af.Heere, wat wilt U dat ik / dat wij vandaag zullen doen?

Ds. J.R. van Vugt

Door Ds. J.R. van Vugt

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl