07 December 2021
Hét Licht
Hét Licht

Ik ben het Licht der wereld

— Johannes 8:12

Vanmorgen is het weer licht geworden. Het licht van de dag. Maar dat betekent niet dat het overal licht geworden is. In elk zondaarshart, dat de Heere Jezus niet kent, is en blijft het nog aardedonker.

Omdat God daar níet is. Omdat het daar vol is van zonde tegen God. Wat een vreselijke duisternis. Want ze is het begin van de eeuwige duisternis. Tenzij het licht wordt, nu we in de genadetijd leven.

Is het in jouw hart al licht geworden? Er is er maar Eén, Die dat kan en wil doen. Zijn Naam is Jezus. Hij is het Licht van de wereld. Want Hij is in de wereld gekomen om zondaren zalig te maken. Als Hij door Zijn Geest in je hart komt, wordt het écht licht. In dat Licht zie je wie God is, en wie je zelf bent.

Maar in dat Licht zie je ook wie Hij is: een oneindig machtige en gewillige Zaligmaker van zondaren.

Daarom vervult dit Licht je hele hart met vrede, liefde, en blijdschap. Ook vandaag is Jezus gewillig om aardedonkere harten te verlichten. Ook jouw hart. Hoor je Zijn stem? Ik ben het Licht der wereld.

Als Hij in je hart gekomen is heb je niets te vrezen. Volg Hem dan maar, ook vandaag. Want Hij heeft beloofd: ‘die Mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben.’

Ds. G. Kater

Door Ds. G. Kater

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl