27 November 2021
Nog ongelofelijker
Nog ongelofelijker

En Hij zal over het huis Jakobs Koning zijn in der eeuwigheid, en Zijns Koninkrijks zal geen einde zijn.

— Lukas 1:26-33

Geloof jij het betrouwbare verhaal van Lukas? Geloof jij het Woord van God? Geloof je het, met toepassing op jezelf? O, geloof toch alles wat Lukas begint te vertellen over de barmhartigheid van onze God. Geloof ook wat hij verder – na nauwkeurig onderzoek – weet te vertellen over de komst van Gods eigen Zoon.

Wil iemand eerst begrijpen, en daarna pas geloven? Hou er dan maar mee op. Zo gaat het nooit lukken. Lukas schrijft niet op wat hij begrijpt, maar wat hem van alle kanten door betrouwbare getuigen werd verteld, en wat hij op reis met Paulus al zo vaak van hem had gehoord, en vooral: wat hij zelf in zijn eigen zielenleven had beleefd: bekering, net zoals door de prediking van Johannes de Doper. Zaligheid door de Zaligmaker.

Maria begreep het ook niet, maar gelovig hoort ze wat de bode van God haar vertelt:


  • Wees gegroet, begenadigde, de Heere is met u. U bent gezegend onder de vrouwen.

  • Vrees niet, Maria, want u hebt genade bij God gevonden.


Stelling: wat de Bijbel ons vertelt over Gods genade en macht, opent een poort van hoop op behoud.

Ds. W. Pieters

Door Ds. W. Pieters

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl