06 December 2021
Broodnodig
Broodnodig

Ik ben het Brood des levens

— Johannes 6:35a

Brood is onmisbaar voor ons. Ons lichaam heeft het elke dag nodig om te kunnen leven. Want in brood zitten belangrijke voedingsstoffen voor ons lichaam. Ook vandaag is er brood bij je ontbijt. Wat een wonder van Gods goedheid is dat! In deze wereld zijn er heel veel mensen die elke dag honger lijden omdat ze geen brood hebben. Denk je ook aan hen in je gebed? Wij hebben brood in overvloed. Terwijl wij niets beter zijn, en niets verdiend hebben vanwege onze zonden tegen God.

De Heere Jezus spreekt ook over Zichzelf als Brood. Hij wijst de Joden op het brood uit de hemel dat God tijdens de woestijnreis gaf. Hij vergelijkt Zichzelf met dat brood. Want Hij is uit de hemel neer gedaald op deze aarde om te lijden en te sterven. Om de straf op de zonde te dragen, voor zondaren. Zo is Hij het Brood van het (eeuwige) leven, voor een ieder die in Hem gelooft. Zie je dat dit Brood nog veel onmisbaarder is voor je ziel dan ‘gewoon’ brood voor je lichaam? Heb jij al van dit Brood ‘gegeten’ door het geloof? Vlucht toch met al je zonden naar Jezus. Want Hij heeft beloofd: ‘die tot Mij komt, zal geenszins hongeren, en die in Mij gelooft, zal nimmermeer dorsten.’

Ds. G. Kater

Door Ds. G. Kater

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl