27 December 2021
Tussen Kerst en Oud en Nieuw
Tussen Kerst en Oud en Nieuw

16 En zij kwamen met haast en vonden Maria en Jozef, en het Kindeken liggende in de kribbe.
17 En als zij Het gezien hadden, maakten zij alom bekend het woord dat hun van dit Kindeken gezegd was.
18 En allen die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders.
19 Doch Maria bewaarde deze woorden alle tezamen, overleggende die in haar hart.
20 En de herders keerden weder, verheerlijkende en prijzende God over alles wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was.
21 En als acht dagen vervuld waren, dat men het Kindeken besnijden zou, zo werd Zijn Naam genaamd JEZUS, welke genaamd was van den engel, eer Hij in het lichaam ontvangen was.

— Lukas 2 : 16 – 21

De kerstdagen liggen weer achter ons. Anders dan we gewend waren. Geen of weinig bezoek of ontmoetingen rond de feestdagen. Dat geldt jong en oud. Vanaf vorig jaar maart lijkt het of ons leven beheerst wordt door corona. Terwijl de Naam van de Zaligmaker, Jezus, in het middelpunt moet staan. Hij is toch het geboren Kind van Bethlehem! Hoe waren de kerstdagen voor jou? Bij alle beperkingen bleef het Woord van God over, al was het niet altijd in Gods huis, maar thuis via de digitale middelen. Maar het kan ook zijn dat jij of je familie getroffen werd door het virus. Dan is het moeilijk om onze zegeningen te tellen. Toch zijn ze er wel: eten, drinken, een dak boven ons hoofd, we hebben nog veel boven anderen, die getroffen zijn door deze pandemie. Zie je het ook zo? Met kerst heeft het geklonken: u is heden geboren de Zaligmaker, Welke is Christus, de Heere, in de stad Davids. Heeft het jou geraakt, of was je met andere zaken druk bezig? Ben je aan Zijn Woord voorbij gegaan of mocht je door genade een blik slaan in de kribbe? Dan moet je wel diep buigen, anders kijk je er overheen. De herders kwamen met haast en… vonden het Kindeken in de kribbe. Zij geloofden het Woord van engel en zijn gelijk op weg gegaan. Zij kwamen niet beschaamd uit. Hoe is dat bij ons geweest? Zij konden niet zwijgen en hebben overal verteld wat hun van dit Kind gezegd was. Hoe vaak hebben jullie het kerstevangelie al gehoord? Moet je beschaamd het hoofd buigen? Toch is het nog niet te laat, haast je om ook Hem te mogen zoeken en vinden en van Hem te mogen getuigen. Bij Maria lag het weer anders: zij heeft al die woorden in haar hart bewaard. Wat is er bij jou achtergebleven in je hart van de kerstdagen? Ik hoop van die Naam: Immanuël: God met ons! Dan ben je echt zalig: vol van God!

B.S. van Groningen

Door B.S. van Groningen

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl