07 Januari 2022
De Geest ontvangen
De Geest ontvangen

Hebt gij de Geest ontvangen uit de werken der wet, of uit de prediking des geloofs

— Galaten 3:2

Heb jij de Heilige Geest ontvangen? Zonder de Geest kan alles aan de buitenkant mooi in orde zijn, maar dan ben je toch geestelijk dood. Zonder de Geest kun je traditioneel zijn, een trouw kerkganger zijn, je plichten nakomen, maar dan heb je echt geen geestelijk leven. Ezechiël heeft dat duidelijk gezien in hoofdstuk 37. Hij zag een compleet lichaam, maar het leven, de Geest ontbrak. Zo is het hoop ik, toch niet bij jou?  Misschien voel je je armoede en komt de vraag naar boven: Hoe krijg ik deel aan de Heilige Geest. Niet uit de werken der wet. Het is niet zo als ik heel ijverig goed mijn best doe, de Heere mij dan Zijn Geest geeft. Maar wel uit de prediking van het geloof. Dat is de prediking van het Evangelie. Christus zegt in Johannes 7: Wie tot Mij komt, stromen van levend water zullen uit zijn buik vloeien. Met ‘levend water’ wordt de Geest bedoeld. Dus wij ontvangen de Geest als wij tot Christus komen. En niemand komt tot Christus als hij niet wordt getrokken door de Vader. De Galatenbrief leert ons dat het ontvangen van geloof en van geestelijk leven samenvallen. Wij mogen Paulus’ vraag ook zo lezen: Hoe zijn jullie een kind van God geworden? Door goed je best te doen, of door Christus? Wat zeg jij daarvan?

Ds. J. Lohuis

Door Ds. J. Lohuis

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl