06 Januari 2022
Alles van Christus
Alles van Christus

En hetgeen ik nu in het vlees leef, dan leef ik door het geloof des Zoons Gods, Die mij liefgehad heeft en Zichzelf voor mij overgegeven heeft.

— Galaten 2:20b

Nee, er is niets van jou bij! Mee eens? Wat ben je gelukkig als je mag zeggen: Alles van Christus. Kijk maar in de tekst. Eerst wordt er gesproken over het geloof van  Christus. Paulus ervaart dat hij nog in het vlees leeft. Hij heeft elke dag nog te maken met zijn eigen ‘ik’. Als jij weet wie je bent, dan weet je hoe lastig het is om jezelf steeds tegen te komen. Maar Paulus kent ook een geheim. Door het geloof richt hij zich op Christus. En als hij op Christus ziet, ziet hij zichzelf niet. Dat is heerlijk bevrijdend. Vind je niet? En dat geloof is van Christus, door Christus verdiend. In de tweede plaats spreekt Paulus over de liefde van Christus. Een onvergelijkbare liefde. Omdat Hij Zich heeft doodgeliefd voor goddeloze zondaren. Heb jij je ooit wel eens nameloos verwonderd over die liefde? Want jij hebt er niets aan dat Jezus zondaren liefheeft. Paulus zegt: Die mij heeft liefgehad. In de derde plaats spreekt Paulus over de overgave van Christus. Zoals een offeraar onder het Oude Testament een dier overgaf aan de priester om geslacht te worden, heeft Christus Zichzelf bereid verklaard om de dood in te gaan voor zondaren. Weer zegt Paulus: voor mij. Kun jij dat ook zeggen?

Ds. J. Lohuis

Door Ds. J. Lohuis

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl