31 December 2021
Mijn ogen, Uw Zaligheid
Mijn ogen, Uw Zaligheid

28 Zo nam hij Hetzelve in zijn armen en loofde God en zeide:
29 Nu laat Gij, Heere, Uw dienstknecht gaan in vrede, naar Uw woord;
30 Want mijn ogen hebben Uw Zaligheid gezien,
31 Die Gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken:
32 Een Licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van Uw volk Israël.
33 En Jozef en Zijn moeder verwonderden zich over hetgeen dat van Hem gezegd werd.
34 En Simeon zegende henlieden en zeide tot Maria, Zijn moeder: Zie, Deze wordt gezet tot een val en opstanding van velen in Israël, en tot een teken dat wedersproken zal worden
35 (En ook een zwaard zal door uws zelfs ziel gaan), opdat de gedachten uit vele harten geopenbaard worden.

— Lukas 2 : 28 – 35

Simeon is gaan zingen, toen hij het Kind in zijn armen mocht houden: Nu laat Gij Heere, uw dienstknecht gaan in vrede, naar Uw Woord. Waarom, hoe kan dat? Want mijn ogen, hebben Uw Zaligheid (Zaligmaker) gezien. Dan jaagt de dood geen angst meer aan, want Die Zaligmaker heeft alles voldaan voor verloren zondaren. Daar is niets van ons bij. Het is helemaal van Hem uitgegaan. Al heeft Simeon dat Kind in Zijn armen, maar hij blijft niet naar dat Kind kijken. Hij kijkt omhoog en hoor wat hij zegt: ‘Dat Kind is de Koning, ons van Israëls God gegeven. Het is UW Zaligmaker’. Als jij en ik voor een Zaligmaker hadden moeten zorgen, wij hadden er nooit één gevonden. Ben jij wel eens blij geweest dat je zelf niet voor een Zaligmaker behoefde te zorgen? Blij geweest dat God er Zelf voor gezorgd heeft? Zing dan maar mee in je hart: ‘Die God is onze zaligheid. Die God is ons een God van volkomen zaligheid’. Met Die Zaligmaker kun je het nieuwe jaar in, ondanks moeite, verdriet, beperkingen en soms grote zorgen. Staar je niet blind op wat geen waarde heeft, verkijk je niet op de dingen van dit leven. Dat gaat alles voorbij, maar al zou je alles gezien hebben wat er in de wereld te zien is, en we hadden nooit een blik geslagen op deze Zaligmaker, dan hadden we nog niets gezien. Maar HIJ wordt ons voor ogen geschilderd als de Schoonste van alle mensenkinderen. Als je Hem gezien hebt, dan is de duivel weg, dan is de zonde weg en dan is de dood weg. Dan zien onze ogen niemand dan Jezus alleen en worden we naar Zijn Beeld vernieuwd. Bid het maar: O, Zoon, maak mij Uw Beeld gelijk.

B.S. van Groningen

Door B.S. van Groningen

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl