03 Januari 2022
Geen ander Evangelie
Geen ander Evangelie

Doch al ware het ook dat wij of een engel uit de hemel u een evangelie verkondigden, buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt.

— Galaten 1:8

Er is maar één Evangelie: de rechtvaardiging van de goddeloze, door het geloof alleen, zonder de werken. Ken jij dat Evangelie? Paulus had dit Evangelie aan de Galaten verkondigd. Toch waren de Galaten snel weer van gedachten veranderd. Paulus verwondert zich daarover! Hoe is het mogelijk dat wij zo snel de genade weer inwisselen voor de goede werken? Waarom heeft de mens zo’n moeite met ‘Jezus alleen’? Wij hebben allemaal moeite met ‘het Woord alleen’. Wij willen graag ook bijzondere ervaringen hebben. Nu is er geen geloof zonder ervaring. Maar er is wel heel veel ervaring wat niets met geloof te maken heeft. Alle ervaring moet getoetst worden aan het Woord. Al zou er een engel naast je bed hebben gestaan, dan ben je daarmee niet rechtvaardig voor God. Jij  moet in je geweten vrijgesproken zijn voor God. Petrus, Johannes en Jakobus hebben op de berg der verheerlijking een heel bijzondere ervaring gehad: Jezus werd voor hun ogen van gedaante veranderd. Maar Petrus schrijft later dat het profetisch Woord vaster is. Ken jij die vaste grond van het onwankelbare Woord van God? En heb jij door genade daaraan genoeg gekregen, zodat je geen ander Evangelie begeert? 

Ds. J. Lohuis

Door Ds. J. Lohuis

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl