08 Januari 2022
De Geest blijvend nodig
De Geest blijvend nodig

Die u dan de Geest verleent en krachten onder u werkt, doet Hij dat uit de werken der wet of uit de prediking des geloofs?

— Galaten 3:5

Het is niet zo dat de Heere het geestelijk leven begint en dat jij het moet afmaken. Het is niet zo dat de eerste bekering uit God is en de dagelijkse bekering door jou moet worden gedaan. Vers 5 lijkt een herhaling te zijn van vers 2. Maar niets is minder waar. In het Grieks gebruikt Paulus deelwoorden: ‘verlenend’ en ‘werkend’. Die deelwoorden gebruikt hij om daarmee aan te duiden dat het maar doorgaat. Paulus wil daarmee zeggen dat Gods kind nooit zonder de Geest kan. Hij is altijd afhankelijk van de Heilige Geest. Als de Geest het touw even laat vieren, pleegt David overspel met Bathséba. Door dat besef smeekt David in Psalm 51: Laat Uw Heilige Geest niet van mij scheiden. Trekt de Geest Zich terug, dan ontbreekt de kracht van het geloof. Wat heb jij in de Doop toch een machtige belofte dat de Heilige Geest in jouw wil wonen, permanent, blijvend. Gods kinderen kunnen die Geest bedroeven en uitblussen. Als jij de Heere Jezus niet kent, kun jij de Geest tegenstaan en je verharden. Doe dat toch niet! Laat jouw gebed zijn, door de Geest om de Geest. Hoeveel te meer zal de hemelse Vader Zijn Geest geven aan degenen die Hem daarom bidden.

Ds. J. Lohuis

Door Ds. J. Lohuis

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl