29 Oktober 2020
Bidden
Bidden

En Izak was uitgegaan om te bidden in het veld

— Genesis 24:63a

In het Schriftgedeelte van vandaag lezen we over de ontmoeting tussen Izak en Rebekka. Izak wist, dat de knecht van zijn vader op pad was om voor hem een vrouw te halen. Mogelijk was hij ook op de hoogte gebracht van zijn naderende terugkomst. In elk geval gaat hij naar het veld toe om te bidden. Hij zoekt de eenzaamheid op om in de stilte te naderen tot God. Izak kende een biddend leven. Hij geeft daarmee het goede voorbeeld.

 

Het zal bij Izak best spanning hebben gegeven: zal de knecht van zijn vader een vrouw hebben gevonden voor hem? Hoe ziet ze eruit? Hoe is ze? Allemaal vragen, die hem onzeker maakten en ook in het gebed een plaats zullen hebben gekregen. We kunnen ons ook voorstellen, dat Izak heeft gebeden om een goede vrouw, waarmee hij samen de Heere mag dienen.

 

Zo ontvangt hij Rebekka op het gebed. Daarin ligt ook een aansporing voor jou! Het krijgen van verkering dient ook een zaak van gebed te zijn. Het is zo nodig aan Hem te vragen of zij het meisje is, waarmee jij je leven kan delen. Het is zo belangrijk om Hem te bidden om een jongen met wie je samen God kan dienen.

 

Bid God of Hij je hierin wil leiden. Heb niet eerst lief om pas daarna na te denken. Denk eerst na en heb dan lief. Laat de ziel je hoofdzorg zijn en niet of de ander knap is of van goede komaf. Het is zo belangrijk om met een christen verkering te krijgen. Anders zal je het ook merken in je huwelijk.

 

Ook deze zaken mogen een plaats krijgen in het gebed. De HEERE wil erom gebeden zijn. Het staat in Gods Woord: “werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u” (1 Petr. 5: 7b)

Ds. A.C. Uitslag

Door Ds. A.C. Uitslag

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl