12 Januari 2021
Vrede bij God
Vrede bij God

Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus

— Romeinen 5:1

Wat een machtige belijdenis! Een monument in de Bijbel! Een tekst die met gouden letters op iedere kerkdeur mag staan. En die vooral in je hart gegraveerd mag zijn. Je moet hem echt uit je hoofd kennen. Alles staat erin: over het geloof, over God, over Jezus, over vergeving, over christendom, en ook over vrede. En wat die allemaal met elkaar te maken hebben. Als je soms even het doel uit het oog bent verloren, waarom je christelijk bent, en waarom je daar van alles voor doet en laat en lijdt … lees deze tekst dan en bidt om Gods kracht en genade hieruit. Vrede bij God, dat is de kern, de climax. BIJ God, dat is heel teer en intiem uitgedrukt. Dat Griekse woordje betekent: in de nabijheid van … in de richting van … Laat dat nu eens stil op je inwerken. Dat wil de Heere Jezus tussen God en jou nu bewerken. Daar geeft Hij Zijn Woord en Zijn Geest voor. Opdat je met vrede in de richting van God en in de nabijheid van God mag leven. Totdat je voor eeuwig in het vrede-rijk mag zijn. Jezus heet niet voor niets Vredevorst! (Jes. 9:5) Laat je Hem aan je voorbijgaan?     

Jaco Cabaret

Door Jaco Cabaret

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl