11 Januari 2021
Vrede ... onvoorstelbaar!
Vrede ... onvoorstelbaar!

En de vrede van God, die alle verstand te boven gaat …

— Filippenzen 4:7

Weet jij wat vrede is? Het zal je niet lukken om één totaal complete uitleg te geven. Simpelweg omdat geen mens meer weet wat het is. Ooit in het begin van de schepping was dat anders. Toen was alles in en om ons vrede. Maar toen wij mensen de zonde in de wereld gebracht hebben, duwden we de vrede eruit. Sindsdien weten we heel veel van haat, geweld en vernietiging. En dat brengen we ook in gruwelijke praktijk. Opgehitst door de grote hater van God, de satan. Maar nu laat God ons over vrede horen! Vrede van God! Onvoorstelbaar! Ik kan me er letterlijk niets bij voorstellen. Al had ik alle verstand van alle mensen bij elkaar. Weet je wanneer het voor het eerst in de Bijbel staat? Dat is opmerkelijk: Genesis 15:15, toen Jahweh tegen Abram sprak over zijn dood! En gij zult tot uw vaderen gaan met vrede. Wat Abram in zijn leven niet bereikte, kreeg hij na zijn dood! In het Hebreeuws gaat het dan over ‘sjalom’. Dat gaat over volledige harmonie, rust en balans en vervulling van liefde in alle verbindingen, waarin God en mens en ook hemel en aarde betrokken zijn. Nou, over die vrede gaan de stukjes van deze week. Sjalom aleechem!

Jaco Cabaret

Door Jaco Cabaret

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl