13 Januari 2021
Jezus onze Vrede
Jezus onze Vrede

Want Hij is onze Vrede …

— Efeze 2:14

Als je de hele tekst leest, zie je dat het over de zending gaat! En dat deze Vredenaam van Jezus een prachtige zendingsnaam is! Het gaat namelijk over de zegenrijke gevolgen van de verkondiging van het Evangelie onder de heidenen. Nee, niet vanuit Nederland naar de heidenen, vergis je niet! Zet ons niet te hoog neer! Vanuit de Joden naar de heidenen! Alle niet-joden zijn heidenen, ook wij Nederlanders! Dat was God toch niet verplicht!? Hij had Zijn genade toch kunnen beperken tot de stamboom van Abraham, Izak, Jakob en dus tot de Joden? Jezus had Zich toch kunnen beperken tot de redding van Zijn volksgenoten? Dat alleen al had een eeuwig wonder van genade betekent. Maar nu ook de heidenen, ook Nederlandse heidenen! God stelt Zijn verbond ook voor hen en ons open! En lees eens: Jezus haalt de muur helemaal weg, er is totaal geen afscheiding meer! Hij heeft de vijandschap in Zijn lijden en sterven vernietigd! Hij is onze Vrede! Ik mag me als broeder of zuster bij de Joodse gelovigen voegen, ik mag een geestelijk kind van Abraham zijn. Ik zie uit naar de volkomenheid van het Vrederijk van Israël en de volken: kom Heere Jezus, kom haastig!  

Jaco Cabaret

Door Jaco Cabaret

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl