15 Januari 2021
Valse vrede
Valse vrede

Want ik was nijdig op de dwazen, ziende de vrede van de goddelozen

— Psalm 73:3

Tja, wat moeten we daar nu van denken. Er staat in Jesaja 48:22 juist het tegenovergestelde: Maar de goddelozen hebben geen vrede, zegt de HEERE. Dat klinkt inderdaad veel logischer: wie niet naar de HEERE luistert moet ook niet rekenen op een vredig leven (en al helemaal niet op een vredig sterven). Het bewijs staat in vers 18: Och, dat gij naar Mijn geboden geluisterd had! Zo zou uw vrede geweest zijn als een rivier … Hoe kan het nu dat Asaf tóch vrede bij de goddelozen zag? Hij gebruikte óók het woord ‘sjalom’ en zag dat het met hen nogal gladjes en voorspoedig in hun leven ging. Hij zag hun rijkdom, hun feestjes, hun hoogmoedige houding, hun uitbuiting van anderen. Het kon niet op. Maar … … het bleek een valse vrede te zijn! Dat doorzag Asaf pas, toen Jahweh hem apart nam in Zijn huis. Toen doorzag Asaf bij hemels licht dat die valse vrede ging eindigen in een totale ondergang. Het bleek geen eeuwige ‘sjalom’ te zijn, alleen maar een tijdelijke voorspoed, een schijnvertoning! Wie uit zó’n droomleventje wakker wordt bij het sterven, is er voor eeuwig rampzalig aan toe! Nee, dan liever echte, eeuwige ‘sjalom’ door lijdend en strijdend dichtbij de HEERE te leven!

Jaco Cabaret

Door Jaco Cabaret

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl