16 Januari 2021
Onbetaalbare betaalde vrede
Onbetaalbare betaalde vrede

En dat Hij [God de Vader] door Hem [Jezus Christus, de Zoon] vrede gemaakt hebbende, door het bloed van Zijn kruis …

— Kolossenzen 1:20

Ja, en dan nu deze tekst verder aflezen: … door Hem alle dingen verzoenen zou tot Zichzelf, hetzij de dingen die op de aarde, hetzij de dingen die in de hemelen zijn. Dus de vrede, waarover we het deze week in de app hebben, heeft alles te maken met verzoening. En die verzoening heeft alles te maken met het kruis en het bloed van de Heere Jezus. En dan gaat het over werkelijk alle dingen op de aarde en in de hemelen, die ook maar enigszins aangetast zijn door de zonde. Ja, want anders zouden er geen nieuwe hemelen en een nieuwe aarde komen. Maar die komen er wél! Dankzij wat God bedacht en óók betaald heeft. En die prijs was hoog, heel hoog, onbetaalbaar hoog. Het was de prijs van het lijden en sterven van Zijn eniggeboren, geliefde Zoon. Zijn bloed staat in het middelpunt. Alles concentreert zich in Zijn kruis op Golgotha. Daar volbracht God de Zoon de grote verzoening. Daar sloot God de Vader de allesomvattende vrede. Daar werden alle, alle vrede-brekers voor altijd uit de weg geruimd. Daar was jij niet bij … daar hielp jij niet aan mee … je krijgt de vrede aangeboden, uit genade. Vlucht tot de Vredevorst, laat je door Hem met God verzoenen!                  

Jaco Cabaret

Door Jaco Cabaret

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl