20 Januari 2021
Jezus de Bron
Jezus de Bron

een ieder die van dit water drinkt, zal wederom dorsten; maar zo wie gedronken zal hebben van het water dat Ik hem geven zal, dien zal in eeuwigheid niet dorsten; maar het water dat Ik hem zal geven, zal in hem worden een fontein van water, springende tot in het eeuwige leven.

— Johannes 4:13,14

Water is levensnoodzakelijk, zeker in het warme oosten. In de Bijbel is water het beeld van Gods genade. Dat bedoelt Jezus ook als Hij zegt: een ieder die van dit water drinkt, zal wederom dorsten; maar zo wie gedronken zal hebben van het water dat Ik hem geven zal, dien zal in eeuwigheid niet dorsten; maar het water dat Ik hem zal geven, zal in hem worden een fontein van water, springende tot in het eeuwige leven. Wat erg als je zo dicht bij de Bron leeft en je hebt er nog nooit uit gedronken. Jezus water smaakt altijd naar meer…Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Want zij zullen verzadigd worden. (Matth. 5:6) Allen die uit deze Bron drinken, zullen zelf een fontein worden. Maar eerst gebeurt er wat…Ga heen, roep uw man en kom hier. In enkele woorden laat Jezus zien dat Hij haar kent. Hij weet alles van haar. Nee, het valt niet mee als je de waarheid wordt aangezegd. Maar dat moet… Dat wil God. Zo werkt Hij. Dat is nodig. Jezus verwondt om te genezen.  Net als een dokter. Eerst moet de wond open worden gemaakt. Dan is er plaats voor de genezende zalf. Opeens: Ik ben het, Die met u spreek…Ik ben de Bron! Ik wil uw Bruidegom zijn. Ik wil uw Zaligmaker zijn.

Ds. D.W. Tuinier

Door Ds. D.W. Tuinier

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl