19 Januari 2021
Liefdesvraag
Liefdesvraag

Er kwam een vrouw uit Samaria, om water te putten…

— Johannes 4:7

Er kwam een vrouw uit Samaria, om water te putten…

Jezus blijft een nacht op voor Nicodemus (Joh. 3) Op het heetst van de dag wacht hij de Samaritaanse vrouw op bij de Jacobsput. In de Bijbel staat: En Hij moest door Samaria gaan (Joh. 4) Waarom? Omdat Hij de Zaligmaker is. Daarom moet Hij door Samaria gaan. Onder dat verachte volk van Samaria zijn er die ook de Heere gaan liefhebben en vrezen. Hij neemt de tijd voor hen…Alle tijd. Dat is immers het doel van Jezus’ komst in deze wereld?Vermoeid zit Hij bij de Jacobsbron. Begrijpelijk! Dag en nacht werkt Hij. Altijd is Hij bezig: preken, zieke mensen genezen, verdrietige mensen troosten. Ondanks dat, zoekt Hij!! Wie zoekt Hij? De Samaritaanse vrouw…Hij opent het gesprek door om een beetje water te vragen. Het is een liefdesvraag. Dan gaat Hij verder: ‘Vrouw, als u wist wie Ik ben, dan zou u Mij om water vragen, in plaats van Ik u…Want van het water uit de Jacobsfontein krijg je altijd weer en meer dorst. Ik kan en wil u water geven, waardoor u nooit meer dorst hebt. Ja vrouw, Jezus is belangrijker dan vader Jacob! Want Hij Zelf is de Fontein, waarin rijk, fris en levend water is. Zijn genadewater is altijd levend en fris. Ook voor jou!

Ds. D.W. Tuinier

Door Ds. D.W. Tuinier

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl