28 December 2023
Na acht dagen
Na acht dagen

21 En als acht dagen vervuld waren, dat men het Kindeken besnijden zou, zo werd Zijn Naam genaamd JEZUS, welke genaamd was van den engel, eer Hij in het lichaam ontvangen was.
22 En als de dagen harer reiniging vervuld waren, naar de wet van Mozes, brachten zij Hem te Jeruzalem, opdat zij Hem den Heere voorstelden.
23 (Gelijk geschreven is in de wet des Heeren: Al wat mannelijk is dat de moeder opent, zal den Heere heilig genaamd worden),
24 En opdat zij offerande gaven naar hetgeen dat in de wet des Heeren gezegd is, leen paar tortelduiven of twee jonge duiven.

— Lukas 2 : 21 - 24

Wanneer bij jullie een kindje geboren wordt, dan volgt na enkele weken de Heilige Doop, maar in Israël werden alleen de jongetjes besneden, zo had God dat bij Abraham bevolen. Later is daar de Doop voor in de plaats gekomen. Maar de besnijdenis en de Doop wijzen allebei heen naar het verzoenend bloed van de Heere Jezus. Ook krijgt een joods jongetje zijn naam op de achtste dag. Meestal heet de jongen naar zijn vader. Denk aan de geschiedenis van Zacharias en Elizabeth: de buren en familie dachten dat hun kindje Zacharias zou heten, maar de engel had gezegd dat hij Johannes moest heten: de HEERE is genadig. Ook had Maria de naam van haar kind al ontvangen voor de geboorte: Jezus, Zaligmaker. En bij de besnijdenis kreeg de Heere Jezus Zijn eigen naam: Jezus. Hij heet ook Christus, dat is Zijn ambtsnaam. Wat betekent dat? Gezalfde, Hij is gezalfd tot Profeet, Priester en Koning. Is Hij ook voor jou Jezus, dat is Zaligmaker? Niet een Zaligmaker, niet de Zaligmaker, maar mijn Zaligmaker! In het leven van het geloof gaat het om bezittelijke voornaamwoorden. Denk maar aan de lofzang van Maria: Mijn ziel verheft Gods eer, Mijn geest mag blij den HEER’, mijn Zaligmaker noemen. En jij? Heb jij een Zaligmaker nodig tot vergeving van je zonden? Of heb je geen last van je zonden? Dan is er ook geen behoefte om van je zonden verlost te worden. Bid of de Heere jou wil laten zien dat je zonder de Heere Jezus niet kunt leven en ook niet kunt sterven. Hij is de Enige Troost beide in het leven en in het sterven. Roep Hem aan, terwijl Hij nabij is, zoek Hem terwijl Hij te vinden is. Hij is nabij de ziel, die tot Hem zucht en troost het hart dat schreiend tot Hem vlucht! Vlucht tot Hem!

B.S. van Groningen

Door B.S. van Groningen

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl