16 December 2023
.
.

… de poorten van uw land zullen voor uw vijanden wijd geopend worden.
Nahum 3:13

— Nahum 3:8-19

De profeet waarschuwt de inwoners van Ninevé door ze te vergelijken met de stad No, een sterke vestingstad in Egypte. Terwijl iedereen dacht dat het niet kon, werd deze stad toch verwoest. Ook wij worden gewaarschuwd. Maar als jij je door God via de Bijbel niet laat gezeggen, zal de straf zeker komen. Daarom: wijk af van het zondige, hoe dan ook: met je vrienden, via de moderne media of persoonlijk. De stad No werd verwoest, omdat haar inwoners niet wilden luisteren. En het oordeel zal over jou komen, al lach je er nu nog om.

Waan jij je veilig in je zondige bestaan? Denk jij: het zal zo'n vaart niet lopen? O, anderen worden onverwachts weggerukt door de dood om nooit meer terug te keren… Kan dat jou niet overkomen? Heb jij garantie dat je nog langer genadetijd zult ontvangen?

Kom, roep tot God en hoop op Zijn genade!

Wat kun je leren?

Sla Gods waarschuwende woorden niet in de wind – of ze nu van je ouders komen of van een lerares op school of van een ouderling op huisbezoek of van een dominee op de preekstoel.

 

We zijn bij het laatste stukje van het Bijbelboek Nahum aangekomen. De profeet spreekt zijn boodschap uit voor de oren van zijn volksgenoten, de Israëlieten. Heel zijn ‘preek’ is gericht tegen de inwoners van de stad Ninevé. Ik sluit deze serie overdenkingen af met de woorden van Psalm 95:

Als jij Gods stem dan heden hoort,

Geloof Zijn heil‑ en troostrijk woord;

Verhard je niet, maar laat u leiden.

Verhard je niet; neem Zijn genâ

Ootmoedig aan. Laat Meriba,

Laat Ninevé jouw afschrik wezen

Ds. W. Pieters

Door Ds. W. Pieters

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl