23 December 2023
Hij is onze Vrede
Hij is onze Vrede

Want Hij is onze Vrede, Die deze beiden één gemaakt heeft, en de middelmuur des afscheidsels gebroken hebbende

— Efeze 2 : 14

We hebben gisteren nog twee namen niet met elkaar besproken uit Jesaja 9: Vader der eeuwigheid (Eeuwige Vader) en Vredevorst. Wij zijn geschapen in de tijd door Hem, want Hij is de Oorsprong van alle leven. Hij is het Leven Zelf. God heeft geen begin en geen einde, Hij is van eeuwigheid Dezelfde. Dat is voor jou en mij onbegrijpelijk. Maar nu het grote wonder: God Die van eeuwigheid is, geeft Zijn kinderen het eeuwige leven. Terwijl wij de eeuwige dood verdiend hebben. Beseffen je dat of vind je dat heel gewoon? Hoe kan een heilig God nu het eeuwige leven schenken aan onheilige zondaren? Hij ziet toch de zonden niet door de vingers? Toch wil Hij dat er betaald wordt voor de zonden. Wie kan dat en Wie wil dat? Dan komen we bij de laatste Naam van de Heere Jezus: Vredevorst. Wij hebben God de oorlog verklaard, maar Hij zorgt voor de echte, de ware vrede. Dat betekent niet alleen dat er geen oorlog meer is, maar dat Hij vrede maakt in de harten van Zijn kinderen. Alleen in Hem ontvangt een zondaar vrede naar het lichaam en naar de ziel. Hij zorgt voor de verzoening met God. Daar is de HEERE tevreden mee. Als Hij in jouw hart komt door de Heilige Geest daalt er een wonderlijke vrede vanbinnen. Hij zal heersen over Israël, maar ook over de heidenen. In Zijn bloed is vrede voor gelovige Joden en gelovige heidenen. Verlang jij ook naar ware vrede. Alleen bij Hem is het te verkrijgen. Bij niemand anders zul je vrede vinden, ook niet bij je zelf.

B.S. van Groningen

Door B.S. van Groningen

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl