15 December 2023
.
.

En het zal geschieden, dat allen die u zien, van u zullen wegvluchten en zeggen: “Ninevé is verstoord, wie zal medelijden met haar hebben? Vanwaar zal ik troosters voor u zoeken?”
Nahum 3:7

— Nahum 3:1-7

De profeet noemt Ninevé een ‘bloedstad’ en zegt dat de hele stad vol bedrog is. Het vijandelijke leger trekt de stad binnen en duizenden lijken vullen de straten… Met deze boodschap troost Nahum Gods kinderen in Jeruzalem, tot wie hij zijn preek richt.

Zo gaat het steeds: de preek in de kerk is tot troost voor degenen die God vrezen. En tegelijk wordt in elke preek ook het oordeel aangekondigd over degenen die God niet liefhebben. Denk jij daaraan als je in de kerk zit? Het oordeel komt over jou, zolang je de Heere niet dient. Aan de andere kant: geloof het dat God Zijn genade aan jou geeft zodra jij je tot Hem bekeert. Dat gold een eeuw voordat Nahum leefde ook, zelfs voor de inwoners van de ‘bloedstad’ Ninevé. Toen kondigde Jona Gods oordeel aan. En de mensen bekeerden zich.

Dus wie zich verzet tegen de roepstemmen, kan op niets anders rekenen, dan de ondergang. Maar wie zich laat gezeggen door Gods Woord, mag rekenen op een heilrijke toekomst. Nee, niet alleen na dit leven, maar, nu al ontvang je Gods liefde, in het leven van elke dag.

Wat kun je leren?

God laat de zonde niet ongestraft en Zijn volk laat Hij niet ongetroost.

Is het jouw verlangen de HEERE te vrezen? Wens jij Hem te gehoorzamen en je leven in Zijn dienst te stellen? Bid jij Hem elke dag om vergeving van zonde? Is het je ernstige besluit om alle zonden te haten en te laten? Dan is de boodschap van dit Bijbelboek dat de Heere voor je zal zorgen. Dan zegt Nahum als het ware tegen jou: de vijanden zullen het niet winnen. De kerk van Jezus Christus wordt niet uitgeroeid, maar haar vijanden zullen het onderspit delven. Net als het leger van Ninevé, Assyrië.

Ds. W. Pieters

Door Ds. W. Pieters

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl