22 December 2023
Wonderlijk
Wonderlijk

Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst.

— Jesaja 9:5

Jullie hebben van je ouders namen gekregen. Om ons te onderscheiden van anderen. In dit hoofdstuk profeteert Jesaja van de Heere Jezus met een vijftal namen. Deze namen kunnen we niet op mensen toepassen, want komt duidelijk uit dat de Verlosser God en Mens moet zijn. Zullen we een wonderlijk feit noemen? Wonderlijk is Zijn geboorte uit een maagd. Zonder toedoen van een man, maar uit de Heilige Geest. Kun jij dat wonder begrijpen? Het is alleen maar te bewonderen. Als het gaat over Raad, dan is wijsheid en verstand alleen bij Hem te verkrijgen. Als jij een goed verstand hebt gekregen, denk je er dan aan dat die niet van je zelf is, maar ontvangen van Hem, Die ons gegeven is tot wijsheid? Dat kun je ook nooit roemen op je eigen verstand of wijsheid. De Heere Jezus is niet alleen gegeven als Mens, maar ook als God. Hij wordt genoemd: Sterke God. Die Goddelijke kracht zien we in Zijn opstanding uit de doden, maar ook als Hij zondaren, zoals jij en ik levend maakt. Nu denken we aan Zijn eerste komst, maar Hij komt nog eens op de wolken van de hemel en dan blijkt Zijn kracht, als alle doden uit de graven opstaan. Nu is Hij nog de Redder van zondaren, maar dan is Hij de Rechter. Wat verwacht jij van de komende feestdagen? Alleen gezelligheid of zie je uit naar zaligheid, naar de Zaligmaker? Dan wordt het pas echt Kerstfeest. Hij is niet alleen een Zaligmaker, of De Zaligmaker, maar Maria kon zeggen mijn Zaligmaker. Hoe mag jij Hem noemen?

B.S. van Groningen

Door B.S. van Groningen

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl