20 November 2020
Danken voor de belofte
Danken voor de belofte

18 Toen ging de koning David in en bleef voor het aangezicht des HEEREN, en hij zeide: Wie ben ik, Heere HEERE, en wat is mijn huis, dat Gij mij tot hiertoe gebracht hebt?
19 Daartoe is dit in Uw ogen nog klein geweest, Heere HEERE, maar Gij hebt ook over het huis Uws knechts gesproken tot van verre heen; en dit naar de wet der mensen, Heere HEERE!
20 En wat zal David nog meer tot U spreken? Want Gij kent Uw knecht, Heere HEERE.
21 Om Uws woords wil en naar Uw hart hebt Gij al deze grote dingen gedaan, om aan Uw knecht bekend te maken.
22 Daarom zijt Gij groot, HEERE God; want er is niemand gelijk als Gij en er is geen God dan alleen Gij, naar alles wat wij met onze oren gehoord hebben.

— 2 Samuel 7: 18-22

Echte dankbaarheid begint met verwondering, zeiden we gisteren. En… was je verwonderd?Dat is toch ook zo als je een groot cadeau van je ouders krijgt: Wauw… wat een cadeau! Helemaal voor mij? Waarom zo mooi en zo groot en zo duur?Als je een belofte van de Heere krijgt (Ik bouw jou een huis)… dan ben je verwonderd toch?

Ik, David… een eenvoudige herdersjongen uit een klein dorpje in israël. Ik, zo’n klein mensje en U, Die Grote God! Dat U nou aan mij denkt. En aan mijn huis. Aan mijn kinderen en kleinkinderen… Heere… waarom? Ik heb dat niet verdiend? Ik maak er een puinhoop in mijn leven van! Ik overtreed Uw geboden. Ik vergeet U zo vaak! Ik ben een zondaar en dat blijf ik… Heere, Waarom? Waarom doet U dit? Waarom ziet U om naar mij? Waarom bent U zo genadig en barmhartig? Waarom?Dat is dankbaarheid. Niet even, maar blijven voor Zijn aangezicht. Niet alleen mooie woorden, maar ook daden: knielen, bidden, buigen en danken. En God gaan loven (vers 22). U bent groot. Niemand is als U. Geen afgod, ook in 2018 niet, kan aan U tippen! Geen mens is zo goed als U. Heere, ik loof U. Als de God van het Verbond, de HEERE (= Jahweh). De HEERE, Die aan Zijn verbond gedenkt.Ja, zeg je, allemaal mooi en prachtig, maar ik heb geen belofte als David gekregen….

Nee? Werkelijk niet?Mijn jonge vriend en vriendin: lees dan alsjeblieft nog eens het Doopformulier. Het eerste stukje. Van God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest! Wil je dat alsjeblieft vandaag nog doen? En dan gaan danken?

Ds. J.R. van Vugt

Door Ds. J.R. van Vugt

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl