14 November 2020
Meer dan Jona
Meer dan Jona

En zie, meer dan Jona is hier

— Lukas 11:32

Tot slot zien we dat Jezus Zich vergelijkt met Jona. Op twee manieren stijgt Jezus boven Jona uit. Allereerst als oordeelsprediker. Jona predikte tegen een heidense stad. Maar de Heere Jezus heeft het oordeel in Israël gepredikt. Waar zoveel preken zijn gehouden. Maar waar de mensen grotendeels onbekeerd zijn gebleven. We trekken de lijnen door. Is er al wat veranderd in jouw leven? Jezus zegt dat het oordeel voor een onbekeerd kerkmens zwaarder zal uitvallen dan voor iemand uit de wereld. Ten tweede Jezus was vooral meer dan Jona in Zijn prediking van genade. Jona was boos toen hij zag dat de Heere het oordeel uiteindelijk toch niet uitvoerde. Het ontbrak hem aan mededogen en medelijden met de inwoners van die stad. Hoe anders was het met de Heere Jezus. Hij was bewogen met de schare. Hij was zelfs nog bewogen met Zijn verrader. Vriend! zo noemde Hij Judas nog. In Zijn goedheid was de Heere Jezus meer -véél meer dan Jona. En daarom kun jij nog bekeerd worden. Hij is gekomen is om het verlorene te zoeken. Neem dat mee van de profetie van Jona.

Ds. M.A. Kempeneers

Door Ds. M.A. Kempeneers

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl