06 November 2020
Lust in de wet?
Lust in de wet?

Maar zijn lust is in des HEEREN wet, en hij overdenkt Zijn wet dag en nacht.

— Psalm 1:2

En  jij hebt helemaal geen zin om de wet van de Heere te onderhouden. Of toch wel? Eerlijk zijn! En al zou je er zin in hebben, wat maak je ervan terecht? Paulus zegt: Het goede dat ik wil, doe ik niet. Anderzijds zijn er best veel jongeren die er schijnbaar wel zin in hebben. In ieder geval was de wet voor de rijke jongeling helemaal geen probleem. Hij  deed al die geboden graag. Het is mij een raadsel hoe het hem lukte. Jou ook? Ik hoop dat jij erachter bent gekomen dat je de wet niet kunt houden. Dat je elke dag weer faalt. Anders zul je nooit Hem beminnen, die de wet volkomen vervulde.

Eerst maar even dit. Met de wet wordt niet de wet der werken bedoeld, maar de wet des geloofs. Als jij er lust in hebt om over je goede werken na te denken, heb je nog nooit de verdoemende kracht van de wet gevoeld. Er is echter wel vermaak in de wet des geloofs. Want het geloof rust op het feit dat Christus de wet volkomen heeft gehoorzaamd en zo heeft vervuld. Ja, daar kun je wel vreugde in hebben. Dit is één van de beste kenmerken van het ware geloof, namelijk dat je je in Christus verheugt met een onuitsprekelijke vreugde. Wat is jouw lust?

Ds. J. Lohuis

Door Ds. J. Lohuis

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl