10 November 2020
Blij en dankbaar…?
Blij en dankbaar…?

En Jona verblijdde zich over de wonderboom met grote blijdschap

— Jona 4:6

Jona is blij. Waar is Jona dan blij mee? Met de Heere, dat Hij hem ondanks zijn opstand en boosheid toch nog genade geeft? Nee. Hij is alleen blij met die boom. Jona geniet van de gave, maar hoe hij over de Gever denkt, daar lezen we niet van. Dat gebeurt al snel bij de mens. Je leest het bijvoorbeeld nog weleens op geboortekaartjes. Ook van kerkmensen. Dankbaar en blij geven wij u kennis van de geboorte van… Maar wie men dan dankbaar is, dat wordt er niet bij gezegd. Maar dan doen we de grote Schepper ernstig tekort. En het is nog gevaarlijk ook, want dan dagen we de Heere uit om die zegeningen in te trekken. En wat moet de Heere dan doen om ons weer op onze plaats te brengen? Laten we hiervan mogen leren. Als Hij ons gezegend heeft met nieuw leven, of met een jubileum of wat wij dan ook maar mogen vieren. Dan mag toch op zijn minst de naam van de Heere wel genoemd worden.

Ds. M.A. Kempeneers

Door Ds. M.A. Kempeneers

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl