11 November 2020
Gezondheid en ziekte
Gezondheid en ziekte

Maar God beschikte een worm

— Jona 4:7

Het woordje ‘beschikt’ komt nogal eens voor in het boek Jona. De Heere beschikte een storm. En de Heere beschikte de vis. Hij beschikte de wonderboom en ook de worm. De Heere beschikt overal over. Niet alleen over het grote. Over de storm en over de vis. Maar ook over die worm. Zullen we dat blijven beseffen? Ook als straks alles weer mag gaan uitlopen. Als de bloembollen weer boven de grond komen, en als de knoppen aan de bomen weer gaan opzwellen. Als de vogeltjes hun nestjes maken en het koren weer gaat groeien. Dat is Gods beschikkende hand. Het zijn allemaal scheppingswonderen. Hij beschikt er over. Maar Hij beschikt over die worm. En als die aan de boom gaat knagen, dan sterft die boom. Gods hand is niet alleen in het goede. Maar ook in datgene wat wij als kwaad ervaren. Zo belijden we het met Zondag 10. Dat kan weleens extra vragen oproepen. Maar voor het geloof is het toch ook weleens een troost. Dat je ook met die dingen tot Hem de toevlucht mag nemen. Want de Heere is geen machteloze toeschouwer.

Ds. M.A. Kempeneers

Door Ds. M.A. Kempeneers

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl