30 Januari 2021
De wonderen
De wonderen

En Hij genas er velen, die door verscheidene ziekten kwalijk gesteld waren; en wierp vele duivelen uit, en liet de duivelen niet toe te spreken, omdat zij Hem kenden

— Markus 1: 34

Jezus preekt. Volg Mij. Bekeer je. Geloof het Evangelie. Geloof dat Ik de Zoon van God ben. Ik roep je, krachtig en met macht. Het Koninkrijk is gekomen.

En Waar de Koning en het Koninkrijk komen, daar verdwijnt de duivel, en niet alleen de duivel, maar ook de ziekten. Straks in Markus 5 moeten de natuur en de dood Hem gehoorzamen. Hij spreekt met macht.Ben je ziek? Ben je dood? Ben je in beslag genomen door een boze, onreine geest? Wat heb jij vandaag nodig?

 

De Koning is gekomen, naar een wereld verloren in schuld. Om zondaren te bevrijden. Hij kan het ook: melaatsen worden genezen, duivelen worden uitgeworpen. Hij is de Koning. Hij heeft alle macht. Een machtswoord van Hem en je bent zalig. Geloof je dat?Als laatste komt de melaatse in dit hoofdstuk tot Jezus. Hij mocht daar niet komen, want hij is onrein. Jezus verwijt hem echter niets. Stuurt hem ook niet weg, maar buigt Zich voorover, raakt hem aan. Jezus wordt daarmee onrein; om de melaatse van zijn onreinheid te bevrijden.Beste vriend, vriendin. Je bent een kind van het Koninkrijk van God door je doop. De Heere buigt Zich voorover naar jou. Hij wil je zonden hebben. Om je te genezen. Te redden. Zalig te maken. Kom dan tot Hem. Leg je aan Zijn voeten neer. En ga niet weg, voordat je vergeving hebt ontvangen. De Koning komt weer terug. Ben je bereid Hem te ontmoeten?

Ds. J.R. van Vugt

Door Ds. J.R. van Vugt

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl