03 Juni 2021
Beloofd is beloofd
Beloofd is beloofd

Doch Sarai, Abrams vrouw, baarde hem niet…

— Genesis 16:1a

De Heere heeft het beloofd: ‘Abram, je zult zoveel nakomelingen krijgen als de sterren aan de hemel. Tel die maar eens, als je dat kunt.’ En dan staat er direct achter dat Abram de HEERE, de God van het verbond gelooft. Hij gelooft God op Zijn woord. Hij ziet nog niets, maar weet zeker dat God Zijn woord zal houden.

Nu zijn we één bladzijde in de Bijbel verder en daar lezen we dat Abram het zelf gaat oplossen. Sarai raakt niet zwan-ger. Elke maand is er weer die teleurstelling. En nu is Sarai al zo oud, dat het niet meer kan. ‘Maar wacht eens’, denkt Sarai, ‘we kunnen God wel een handje helpen. Hagar is nog jong. Die kan natuurlijk ook voor nakomelingschap zor-gen.’Herken je het? Een belofte gekregen maar geen vervulling? Wat is wachten dan toch moeilijk! En als het te lang duurt, kunnen er allerlei gedachten boven komen. Zou het wel echt zijn? Heb ik mij niets verbeeld? ‘Zou de Heere Zijn beloften vergeten?’ zegt ook Asaf in Psalm 77.

Wees gerust: Wat God belooft, dat doet Hij ook. Maar Hij kan wel je geduld op de proef stellen. Dat deed Hij bij Abram ook. Maar uiteindelijk werd de belofte vervuld. In de Bijbel belooft de Heere dat degenen die op Hem ver-trouwen, niet beschaamd uit zullen komen.

Wij kunnen wel eens vergeten dat we iemand iets beloofd hebben. Andere dingen zijn even belangrijker of we verg-eten het. Dat hoeft geen onwil te zijn, het kan maar zo gebeuren. Bij God zien we dat niet. Gelukkig maar! Van Hem kunnen we op aan.

Als Hij of Zijn beloften op zich laten wachten, wordt dan niet ongeduldig. Hij maakt Zijn beloften altijd waar. Lees maar eens wat Habakuk zegt in het tweede hoofdstuk.Wat heeft de Heere jou beloofd?

Oud B. van der Horst

Door Oud B. van der Horst

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl