24 Mei 2021
De Geest verheerlijkt Christus
De Geest verheerlijkt Christus

Die zal Mij verheerlijken

— Johannes 16:14

Vandaag is het Tweede Pinksterdag. Wij herdenken het machtige heilsfeit van de uitstorting van de Heilige Geest. Tegelijk is daar die zeer belangrijke vraag: Heb jij de Geest ontvangen? Want zonder de Geest is er geen geestelijk leven. Dan ben je nog geestelijk dood. Dat is een leven in zonden en misdaden. Je bidt, je leest, je zingt en je bent geestelijk dood. Hoe kun je nu weten of je de Geest hebt ontvangen? In de dagtekst staat: Die zal Mij verheerlijken. Verheerlijken betekent zoveel als centraal stellen. In het middelpunt plaatsen. De schijnwerper richten op. De Geest heeft maar één verlangen en dat is om Christus te verheerlijken. In vers 8 kun je dat duidelijk zien. In het ontdekkende werk laat de Geest zien wat zonde is, namelijk dat je niet gelooft in Christus. Wat kun je al veel veranderd hebben in je leven. Wat kun je al veel zonden de deur hebben uitgedaan. Maar de grootste zonde is dat je Christus buiten de deur houdt. De Geest overtuigt ook van gerechtigheid. Dat betekent dat Hij je laat zien dat het werk van Christus genoeg is om je te redden.  Christus gaat heen naar de Vader. Dat kan, omdat Hij alles heeft volbracht. Als je dat ziet, dan komt Christus centraal te staan in je denken. Is Hij al heerlijk geworden in je leven?

Ds. J. Lohuis

Door Ds. J. Lohuis

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl