21 Mei 2021
Het goede genieten
Het goede genieten

‘zie, wat ik gezien heb, een goede zaak die schoon is: te eten en te drinken en te genieten het goede van al zijn arbeid die hij bearbeid heeft onder de zon gedurende het getal der dagen zijns levens hetwelk God hem geeft, want dat is zijn deel’

— Prediker 5 vers 17

Salomo kon door zijn grote wijsheid die hij van de HEERE had gekregen de dingen van het leven goed beoordelen. Hij heeft veel ijdelheid gezien in doen en denken, in werk en wetenschap. Wanneer je de HEERE er buiten houdt is àlles tevergeefs! Als met de dood alles voor altijd voorbij is en je denkt goed na over je leven en over wat je hoort en ziet en weet, dan zou je compleet  depressief worden. Waar leef je dan voor? Dan had je er maar beter niet kunnen zijn. Job ging in zijn lijden langs het randje van die wanhoopsgedachten. En hoeveel jongeren leven vandaag ook zo? De nood is ontzaglijk groot.

 

Salomo probeerde in de huid van allerlei mensen te kruipen en komt dan soms tot schokkende conclusies. Dan ìs het leven ook intriest. Dat maakt velen onverschillig en soms wanhopig. Maar dit is een schijnwereld. Een leven zonder God als je Schepper te kennen en te dienen ìs ook geen leven! Je bent een speelbal van toeval en willekeur. En alles eindigt in de dood, in het niets.

 

De boodschap van Prediker die hij als levensles meegeeft is er één van diepe ernst èn van levensvreugde. Hij besluit met de oproep: vrees God en houd Zijn geboden, want dat betaamt alle mensen. Want God zal ieder(s) werk in het gericht brengen, met al wat verborgen is, hetzij goed of hetzij kwaad’.

Speciaal de jongeren wekt hij op om aan hun Schepper te denken. Een leven met de HEERE bewaart voor veel kwaad. Een leven van genade om Christus’ wil verlost volkomen van alle schuld en smart, uit alle nood en dood. En vandaaruit valt er hemels licht op het leven dat God je geeft en mag je het goede genieten van al je arbeid; en dan worden met name eten en drinken genoemd.

Zo komt er te midden van alle moeite en ellende plaats en tijd voor het zien en smaken van het goede dat de HEERE je toebedeeld en te genieten gegeven heeft. Om hierin een voorproef te krijgen van het verloste leven in Zijn heerlijk Koninkrijk dat geen einde zal hebben. Verlang je daar ook zo naar en zoek je dat bij Hem?

 

Ds. A. den Boer

Door Ds. A. den Boer

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl