28 Mei 2021
Er is nog meer bij Christus
Er is nog meer bij Christus

Zijn handen zijn als gouden ringen … Zijn buik is als blinkend elpenbeen … Zijn schenkelen zijn als marmeren pilaren … voeten van het dichtste goud. Zijn gestalte is als de Libanon …

— Hooglied 5:14,15

De Geest verheerlijkt Christus. De bruid kan er niet genoeg van krijgen om haar Liefste uit te stallen. Beschamend hoe oppervlakkig wij zijn! De bruid roemt het werk van de herschepping door Christus’ handen als gouden handen te omschrijven. Die handen werden doorboord aan het kruis. Die handen zegenden de Kerk toen Hij ten hemel voer. Christus’ buik is een beeld van rommelende ingewanden. Omdat Hij zo onvergelijkbaar barmhartig is. Die barmhartigheid komt van binnenuit. Dat is een barmhartigheid die een zondaar niet hoeft op te wekken. Christus ís barmhartig. Geloof je dat?  Het Hebreeuwse woord dat met ‘schenkelen’ vertaald is, kan ook ‘wandelen’ betekenen. Het is de weg die Hij met Zijn volk inslaat. Het is Zijn wijs beleid. Hij vergist Zich nooit. Zijn voeten zijn van goud. Dat wil zeggen: de weg die hij met Zijn volk aflegt, is een voortreffelijke weg. Wie dat ziet, zal meer achting voor Christus krijgen. Wandel je aan Zijn hand? Zijn gestalte, Zijn hele gedaante is als een man van aanzien. Christus is geheel statig. Hij is meer dan Aäron, meer dan Mozes, meer dan allen en alles op aarde. Wie ver van Hem de weelde zoekt, vergaat eerlang en wordt vervloekt. Is het jou goed nabij Hem te zijn?

Ds. J. Lohuis

Door Ds. J. Lohuis

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl