01 Juni 2021
Genade
Genade

Toen ging Noach uit, en zijn zonen, en zijn vrouw, en de vrouwen van zijn zonen met hem.

— Genesis 8:18

De mensen hadden zoveel gezondigd dat God alle mensen van de aarde om liet komen. Alleen Noach en zijn gezin mochten blijven leven. Wat is Zijn genade groot! Noach vindt genade bij God. En ook zijn vrouw en hun zoons met hun vrouwen. Zijn deze acht mensen allemaal kinderen van God? Daar staat niets over in de Bijbel. Daarom moeten we dat verder laten rusten. Wel zien we dat het volgende geslacht net zo zondig is als alle mensen die omkwamen.

En de nakomelingen van Noach blijken in de 21e eeuw niet veel beter dan de mensen van voor de zondvloed. God wist dat van tevoren dat de mensheid niets geleerd heeft van het verleden. De filosoof Hegel (1770-1831) schreef dat de geschiedenis ons leert dat we niets van de geschiedenis leren.

De mens gaat door met het verlaten van God en het kiezen van eigen wegen. Vind je het dan geen groot wonder dat God tegen Noach zegt dat hij met zijn gezin de ark uit mag? Noach mag een nieuwe start maken. Hij offert God uit dankbaarheid dat hij weer vaste grond onder de voeten heeft.

Maar God weet al wat er nog gaat komen. Ondanks dat God het allemaal weet, zegt Hij dat Hij de aarde niet meer op deze manier zal verderven.Ook nu zoekt Hij nog zondaren op. Elke week gaan de deuren van de Godshuizen open en klinkt de oproep tot bekering. Gods genade vloeit over de rand van ons bestaan. Geloofd zij God!Wat doe jij om God je dankbaarheid te laten zien?

Oud B. van der Horst

Door Oud B. van der Horst

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl