27 Mei 2021
De schoonheid van Christus
De schoonheid van Christus

Zijn ogen zijn als der duiven … Zijn wangen zijn als een beddeken van specerijen …
Zijn lippen zijn als leliën, druppende van vloeiende mirre.

— Hooglied 5:12,13

Is Christus niet schoon? Zie je geen heerlijkheid in Hem? De wereld ziet geen schoonheid in Hem, omdat Hij Zich niet aan de wereld openbaart. Soms is Hij ook voor Zijn kinderen niet alles. Daarom kruisigt God Zijn volk, waardoor de wereld haar schoonheid voor hen verliest. Zijn oog slaat mij in liefde gade. Zijn ogen wijzen op Zijn alwetendheid. De schuldige Petrus deed er een beroep op: Gij weet alle dingen, Gij weet dat ik U liefheb. Zijn ogen zijn rein en zuiver. O, die blik van Christus deed Petrus in huilen uitbarsten. Daar is niemand tegen bestand. Jij wel? Kijk eens naar de wangen van Christus. Niet ingevallen, maar heerlijk geurend. Hij verborg ze niet voor slagen en speeksel.  Zijn wangen getuigen van de gewilligheid van Zijn lijden. Dan hoefde Zijn volk niet te lijden. Hoeft niet!!! Hoor je dat? Kus dan de Zoon. Kus Zijn lijden en sterven, opdat je niet voor eeuwig omkomt. Let eens op Zijn lippen. Er drupt overvloed vanaf. Nooit heeft iemand gesproken als Deze! Wat een liefde blijkt er in heel Zijn Woord en al Zijn beloften. Als Hij zegt: Ik ben uw heil, dan kan niemand dat heil wegnemen. Was ons hart niet brandende in ons? Is dat ook zo bij jou?

Ds. J. Lohuis

Door Ds. J. Lohuis

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl