22 Mei 2021
Je bent (maar) een mens
Je bent (maar) een mens

‘wat ook iemand zij, alrede is zijn naam genoemd en het is bekend dat hij een mens is en dat hij niet kan rechten met Dien Die sterker is dan hij’

— Prediker 6 vers 10

Wie wil nu niet oud worden. Dat wordt lang niet iedereen gegeven. Maar een hoge ouderdom, ja al werd je 2000 jaar en kreeg je 100 kinderen, een veelvoud van wat Job had, dat garandeert nòg geen geluk. Als je bij alles wat je gekregen hebt ‘het goede niet zag’(vers 6), wat heb je dan nog? Dat is ook ijdelheid. Alles tevergeefs.

 

Het kan zo verschillend gaan: je bent bekend geworden; òf het werk is je bij de handen afgebroken; je hebt een goede of minder goede naam gekregen. Daar hebben de mensen aan mee- of in tegengewerkt. En nog afgezien daarvan: Gòd heeft je een bepaalde plaats en weg toebedeeld; je bepaalt niet zelf hoe het je vergaat. Je bent een mèns, een schepsel. Je kunt niet tegen je Schepper op. Je kunt met Hem niet rechten en niet twisten. Hij is sterker dan jij.

Voor Hem moet je met al je gedachten en gevoelens en vragen zwíjgen. God je Schepper is Rechter Die het beslist. En Hij hoeft Zich niet te verantwoorden voor wat Hij (met je) doet. Als Hij je heel lang of maar kort doet leven, veel goeds geeft te genieten of juist veel ellende doet meemaken. Dat is de les die de vrome Job moest leren: de HEERE is God en ik ben een mens. Heb je deze les al geleerd?

 

Om zover te komen moest Job zóveel meemaken! Het is genade om te belijden: HEERE, U bent God en ik ben een mensenkind! Een in zonde gevallen Adamskind. Dan zijn en blijven er nog veel onbeantwoorde vragen en onopgeloste problemen.

Bedenk dat àl die vragen, ook de jouwe, samenkomen in de éne vraag: de vraag om Hèm, met Wie de HEERE Zijn heilig rechtsgeding is aangegaan; de roep van je hart om Jezus Christus, Die het lijdend en stervend voor veroordeelde zondaren heeft opgenomen. Neem je toevlucht tot Hem, om eens zonder verschrikken voor Zijn rechterstoel te verschijnen. Als verhoring van het gebed dat al bij je eerste kerkgang om gedoopt te worden voor je gebeden is. Alleen door Hem kun je bestaan voor Gods gericht.

 

Ds. A. den Boer

Door Ds. A. den Boer

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl