31 Mei 2021
Vluchten
Vluchten

En Kaïn zeide tot de HEERE: Mijn misdaad is groter, dan dat zij vergeven worde.

— Genesis 4:13

Hoe oud zou de wereld geweest zijn toen de eerste moord gepleegd werd? De oudste zoon van Adam en Eva slaat zijn broer dood. De eerste mens die geboren is, wordt een doodslager. Wat aangrijpend! Adam en Eva zijn ineens twee kinderen kwijt. Abel is gestorven en Kaïn vlucht weg. Wat nog aangrijpender is, is dat Kaïn niet de weg van vergeving zoekt. Hij weet dat God de zonden van zijn ouders vergeven heeft. Toch kiest hij ervoor om van God weg te vluchten. Maar wat de Heere direct na de zondeval deed, doet Hij ook hier. Hij zoekt de zondaar op. Adam vluchtte na zijn zonde weg. Maar God zocht hem op.

Hier zien we Kaïn vluchten en ook hem zoekt de Heere op. Maar hij lijkt er niet blij mee te zijn als de Heere hem op zijn zonde wijst. Zijn antwoord is, ‘Mijn schuld is te groot voor vergeving.’Denk jij dat ook wel eens? ‘Deze zonde is te erg. Hier zal God niet meer vergeven. Nu zal ik eerst heel erg heilig moeten gaan leven voor ik weer tot God mag komen en spreken.’

Twee dingen hierover: ten eerste zegt de duivel zulke dingen. In de Bijbel staat namelijk dat de Heere graag vergeeft. Hoewel: berouw en vergeving horen wel bij elkaar. Berouw is dan geen voorwaarde, maar het gevolg.

In de tweede plaats is er maar één zonde die onvergefelijk is. De duivel heeft een langere lijst dan de Heere. Vlucht daarom naar de Heere met al je zonden. Ja, met je hele zondige bestaan. Bij Hem is vergeving. Hij is barmhartig en genadig.Wat is jouw grootste zonde?

Oud B. van der Horst

Door Oud B. van der Horst

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl