01 Februari 2021
Vriendschap
Vriendschap

En na sommige dagen is Hij wederom binnen Kapernaum gekomen; en het werd gehoord, dat Hij in huis was.
En terstond vergaderden daar velen, alzo dat ook zelfs de plaatsen omtrent de deur hen niet meer konden bevatten; en Hij sprak het woord tot hen. En er kwamen sommigen tot Hem, brengende een geraakte, die van vier gedragen werd.

— Markus 2: 1-3

Waar de Heere Jezus is, komen ook de mensen. Dat bleek die dag wel weer in Kapernaüm. Jezus was net weer terug van een bezoek aan verschillende dorpen in Galilea (Mark. 1: 45). Het gerucht ging als een lopend vuurtje, dat Jezus weer in huis was. De mensen stroomden naar Hem toe, terwijl Hij er sprak (Mark. 2: 2). Het laat iets zien van Zijn aantrekkingskracht! De mensen willen daar zijn, waar Jezus in huis is. Het was er zo druk, dat alle hoorders niet pasten in dat kleine huisje (Mark. 2: 2). Het was ook wel begrijpelijk, want Jezus had al diverse mensen genezen. Zijn roem was Hem vooruitgesneld. Dat bracht ook velen op de been. Ook die vier mannen met hun vriend (Mark. 2: 3).

Deze vriend is zeker. En flink ook! Hij is “een geraakte”: een verlamde. Invalide. Hij kon zelf niets meer en moest overal mee geholpen worden. Zo’n man telt vandaag de dag al snel niet meer mee en verdwijnt in de vergetelheid. Deze vier vrienden zijn hem echter niet vergeten! Het tekent hun ware vriendschap. Echte vrienden zijn er immers ook voor je in tegenspoed. Die laten je niet vallen en blijven je ook trouw. Ze komen langs. Ze leven mee. Ook als het niet goed met je gaat en er problemen zijn. Heb jij zulke vrienden? Of ben jij nu ook zo’n vriend? Trouw en betrouwbaar. Het zijn de kenmerken van een christelijke vriendschap

Ds. A.C. Uitslag

Door Ds. A.C. Uitslag

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl