02 Februari 2021
Echte vriendschap
Echte vriendschap

En het geschiedde in een dier dagen, dat Hij leerde, en er zaten Farizeeën en leraars der wet, die van alle vlekken van Galilea, en Judea, en Jeruzalem gekomen waren; en de kracht des Heeren was er om hen te genezen.
En ziet, enige mannen brachten op een bed een mens, die geraakt was, en zochten hem in te brengen, en voor Hem te leggen.

— Lukas 5: 17-18

Die vier wilden hun verlamde vriend naar Jezus brengen (Luk. 5: 18). Hij kon er zelf niet komen. Hij moest er gebracht worden. Tekenend trouwens voor ieder mens! Maar deze vier hadden voor hun vriend hun hoop op Jezus gericht. Daar verwachten ze het van. Daar brengen ze hem. Wat een zegen, als je zulke vrienden hebt! Vrienden, die je naar Jezus brengen. Vrienden, die samen met jou naar Gods Woord willen luisteren. Wat doe jij nu eigenlijk met je vrienden? Waar brengen ze jou en waarheen breng jij hen? Vrienden kunnen je immers ook bij Jezus vandaan houden. Vrienden kunnen je onder Gods Woord weghalen. Ze kunnen je meenemen naar zondige plaatsen. Ze kunnen je dingen leren, die tegen Gods Woord ingaan. Ik hoorde van een meisje, dat tegen haar zin in door haar vriendinnen was meegenomen naar een discotheek. De eerste keer vond ze er niets aan. Nu komt ze er elk weekend en wil ze ook niet anders meer. Van een ander hoorde ik, dat hij van de kerk dreigde af te dwalen. Enkele jongeren in de catechisatiegroep merkten dat en namen hem op in hun vriendengroep. Nu is hij een betrokken verenigingsleider. Het is dan ook niet onschuldig wie jouw vrienden zijn. Als jouw vrienden je meenemen naar de zonde kun je maar beter met ze breken. Een echte vriend heeft immers het beste met je voor. Dat is niet een leven in de zonde, maar een leven met de Heere Jezus.

Ds. A.C. Uitslag

Door Ds. A.C. Uitslag

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl