13 December 2023
.
.

De HEERE heeft de hovaardij/trots van Jakob afgewend.
Nahum 2:2

— Nahum 2:1-5

Heb je de eerste vijf verzen van dit hoofdstuk gelezen? Heb je er iets van begrepen? Dit stukje is bijzonder moeilijk. Wat betekent vers 1? “De verstrooier trekt tegen uw aangezicht op, bewaar de vesting; bezichtig den weg; sterk de lenden, versterk de kracht zeer.” Waar gaat het over? Nahum roept spottend de soldaten in Ninevé op om de aanval van het machtige leger van Nebukadnezar af te slaan: “Want je vijand is in aantocht, hij komt je verpletteren.” Maar het is te laat, zegt de profeet. De strijdwagens van Nebukadnezar razen al door de straten en over de pleinen van Ninevé. De stad zal totaal worden verwoest en al de inwoners zullen gedood worden of gevangengenomen en gedeporteerd.

Dit zegt Nahum allemaal om het volk van God in Juda te troosten. De Heere neemt het namelijk voor hen op. Hoe? Het volk van Ninevé heeft het volk van Juda veel kwaad aangedaan; daarom worden zij nu gestraft.

De tekst boven deze overdenking kun je volgens de statenvertalers ook anders vertalen. De profeet richt tot de vijanden en zegt: “De Heere is wedergekeerd met de Voortreffelijkheid, of Heerlijkheid van Jakob, dat is: met Christus Jezus, opdat Hij voortaan Zijn volk zou bijstaan en het niet meer door u (Ninevé) laat verdelgen.

Dus: de vijanden van Gods volk (zoals de koning van Ninevé) delven het onderspit. En wie de HEERE vrezen (al is het helaas met nog zo veel tekort), worden door Hem beschermd.

Het kan er een tijdje op lijken dat de vijanden winnen. Dan lijkt het dat de kerk ten onder gaat. Maar toch gebeurt het niet. De Heere komt terug en geeft Zijn kinderen de eindoverwinning. Altijd!

Wat kun je hieruit leren?

De Heere bleef (en blijft!) trouw en zond Zijn Zoon, om onze Zaligmaker te zijn.

 

Ds. W. Pieters

Door Ds. W. Pieters

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl